Шинэ Эрин Үеийн Байгалийн Ухааны Судалгаа, Эрэл Хайгуул. Хаана ч.

5-12 насны хүүхдүүдэд зориулсан дэлхийн

анхны олон загварт STEM сургалтын хөтөлбөр

Бидний хамтарсан мэдлэг чадварыг:

Сурган хүмүүжүүлэх дизайн

Сурах агуулгын дизайн

Суралцахуйн сэтгэл судлал

Бодит байдал дээр суралцах

Нарийн, утга учиртай, сонирхолтой суралцахуйн орчинг бүрдүүлэх зорилготой нэгтгэсэн болно.

STEMWerkz Lab-in-Class хичээлийн эрэл, судалгааны иж бүрдэл нь залуу суралцагчийн байгалийн ухаан, инженерчлэлийн суурь ур чадварыг эерэгээр дэмжин хөгжүүлэхэд чиглэсэн бөгөөд хүүхэд цаашлаад маргаанд оролцох, өөрийн гэсэн шинэлэг санааг бий болгох зорилготой юм. Суралцагч анхан шатнаас ахисан түвшин руу ахих тусам энгийн зүйл дээр тулгуурлан илүү төвөгтэй асуудлыг шийдвэрлэх чадвартай болдог байна.

Хүүхдүүд тоглоомын аргаар суралцах явцдаа байгалийн ухаан, инженерийн дадлыг системтэйгээр хөгжүүлнэ.

MNpracticeProficiency

Next Generation Science Standards (NGSS) буюу Шинэ Эриний Байгалийн Ухааны Стандартчлалын-ийн санал болгож буй байгалийн ухаан, инженерийн практик аргад үндэслэсэн боловсруулсан STEMWerkz Lab-in-Class хичээлд суралцагчид хамрагдсанаар хэд хэдэн академик түвшинд олон янзын практик хичээлээр ур чадвараа хөгжүүлэх болно.