Байгалийн Ухааны Багш, та сайн байна уу!

Таны бодлоор…

STEMWerkz Lab-in-Class практик хичээлийн тусламжтайгаар бидэнд…

“чиглүүлэх зэрэг ажлуудыг хийлгэснээр багшийн ажлыг хөнгөвчлөх, тэдэнд урам зориг өгөх бүрэн боломжтой”

STEMWerkz Lab-in-Class хичээлийн хайрцаг бүр сурагчдад 2 хүртэлх байгалийн ухаан, инженерийн сэдвээр судалгаа хийх хэрэглэгдэхүүнийг агуулдаг.

Сэдэв бүрт:

(Бидний нэрлэж заншсанаар Суралцахуйг Дэмжих Тайлбар) сурагчдад тухайн сэдвийг тойрсон гол асуудлуудыг ойлгоход нь туслах зорилгоор багш дэлгэцэн дээр тайлбарлах хэрэглэгдэхүүн.

Багш ангидаа практик хичээлийг амжилттай явуулахад шаардлагатай аргачлалыг оруулсан байдаг.